lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskning

Research Portal

 

 

Forskning vid Statistiska institutionen bedrivs inom flera områden vilka presenteras nedan. Besök gärna de enskilda forskarnas egna presentationer för mer utförlig information.

Finansiell statistik

Inom finansiell statistik studeras optimala investeringsstrategier under bivillkor och beroenden mellan GARCH-processer.

I våra studier betraktar vi även icke-Gaussiska fördelningar i de finansiella och ekonomiska datamodellerna. Modellerna används för att undersöka bakomliggande faktorer för marknadsrisker, beslut angående investeringar och placering av tillgångar, prissättning av derivat och balansering av portföljrisker.

Aktiva forskare: Krzysztof PodgorskiKrzysztof NowickiNima Shariati Fokalaei

Stokastiska nätverk

Institutionens forskning inom stokastiska nätverk är inriktad mot statistiska modeller för sociala nätverk.

Aktiva forskare: Krzysztof Nowicki

Multivariat analys

En del av forskningen på detta område är koncentrerad kring utfallsrum med restriktioner; exempelvis studeras korrelationsstrukturer på simplexar och modeller för cirkulära data. En annan del är fokuserad på multivariata generaliserade linjära modeller och multilevelmodeller.

Aktiva forskare: Björn Holmquist, Jakob Bergman, Peter GustafssonAnna Sjöström

Biostatistik

Vid institutionen bedrivs tillämpad forskning inom biostatistik i samarbete med bland annat neurokirurger, psykiatriker, barnläkare och tandläkare. Dessutom bedrivs teoretiskt inriktad biostatistisk forskning inom teorin för exakta test samt rörande modeller för livslängdsdata och för ordinaldata.

Aktiva forskare: Per-Erik IsbergHolger Kraiczi

Tillämpad forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen

Institutionen bedriver även tillämpad forskning i samarbete med bland annat Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Sociologiska institutionen, Institutionen för ekonomisk historia, samt Rättssociologiska institutionen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Aktiva forskare: Björn Holmquist, Pierre Carbonnier, Per-Erik IsbergJakob Bergman

Stokastiska modeller och beräkningsstatistik

Spatial-temporala stokastiska fält med fokus på alternativ till traditionella linjära modeller och gaussiska fördelningar. Extrema händelser analys och dynamiska förlängningar av modellerna. Ansökningar för miljövetenskap, teknik samt för ekonomiska och biomedicinska data. Genomförande av beräkningsintensiva metoder i icke-standardiserade inställningar: förväntan och maximering algoritm, statistisk bootstrap och andra sampling metoder, MCMC.

Aktiva forskare: Krzysztof Podgorski, Peter GustafssonNima Shariati Fokalaei