lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminarium - uppsatspresentationer

Seminarium

SEMINARIUM: Presentationer av uppsatser

 

Torsdagen den 17 januari kl 13.15-14.00 i Alfa1:1048

Gustav Furenmo: Are GARCH Models Appropriate for Analysing Volatility Structures in Fundamental Valuations of the OMXS30?

(Uppsats på nivån 61-90 hp, kandidatuppsats)

Diskutanter: Kristoffer Bergram och Ludvig Göransson

 

Torsdagen den 17 januari kl 14.10-14.55 i Alfa1:1048

Christina Anzén och Sara Emilsson: Modelljämförelse för prediktioner av
nettomigration

(Uppsats på nivån 61-90 hp, kandidatuppsats)

Diskutant: Gustav Furenmo

 

Torsdagen den 17 januari kl 15.05-15.50 i Alfa1:1048

Kristoffer Bergram och Ludvig Göransson: Modeling Capital Asset Returns on the Swedish Stock Market - An evaluation of Fama French´s Five Factor Model against its predecessors

(Uppsats på nivån 61-90 hp, kandidatuppsats)

Diskutanter: Christina Anzén och Sara Emilsson

 

Uppsatserna finns tillgängliga på kurshemsidan i Live@Lund, samt utanför skrivningsexpeditionen, rum ECI:362.

 
17 januari 2019
13:15–15:50

Lokal

Ideon Alfa1:1048
Scheelevägen 15B
223 63 Lund