lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Functional Data Analysis

Publicerad: 2018-04-27

Ny kurs på Statistiska institutionen

Statistiska institutionen ger en nyutvecklad kurs i analys av funktionella data på avancerad nivå. Läs mer här.