lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser

För mer information om våra kurser, se vänsterkolumnen.

Informationsbroschyr för alla studenter, VT 2021

Länk:

 


Nybörjarkurser

STAA30 Grundkurs

STAA31 Grundkurs 1


Fortsättningskurser på grundnivå

Kurserna nedan har olika förkunskapskrav. För mer information, se kursplan under respektive kurssida i vänsterkolumnen.

STAA32 Grundkurs 2

STAG21 Statistisk teori

STAG22 Stickprovsteori

STAG23 Regressionsanalys

STAG24 Variansanalys

STAH11 Kandidatuppsats

STAH12 Sannolikhetslära och inferensteori

STAH14 Tidsserieanalys


Kurser på avancerad nivå

STAN41 Multivariate Analysis

STAN42 Statistical Computing

STAN43 Financial Statistics

STAN45 Data Mining and Visualization

STAN46 Functional Data Analysis

STAN47 Deep Learning and Artificial Intelligence Methods

STAN51 Machine Learning from a Regression Perspective

STAN52 Advanced Machine Learning

STAN40 First Year Master Thesis

STAM11 Probability Theory

STAM12 Statistical Theory

STAP40 Second Year Master Thesis


STAE02 Bayesian Methods

STAE03 Business Analytics

STAE04 Visualisering av data


Övriga kurser

Länk