lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser

För mer information om våra kurser, se vänsterkolumnen.

Informationsbroschyr för alla studenter, VT 2023

Länk:

 


Nybörjarkurser

STAA40 Grundkurs

STAA41 Grundkurs 1

STAA30 Grundkurs, t o m VT22

STAA31 Grundkurs 1, t o m VT22


Fortsättningskurser på grundnivå

Kurserna nedan har olika förkunskapskrav. För mer information, se kursplan under respektive kurssida i vänsterkolumnen.

STAA42 Grundkurs 2

STAA32 Grundkurs 2, t o m VT22

STAG21 Statistisk teori

STAG22 Stickprovsteori

STAG23 Regressionsanalys

STAG26 Statistisk programmering

STAH11 Kandidatuppsats

STAH12 Sannolikhetslära och inferensteori

STAH14 Tidsserieanalys


Kurser på avancerad nivå

STAN41 Multivariate Analysis

STAN47 Deep Learning and Artificial Intelligence Methods

STAN48 Programming for Data Science

STAN49 Analysis of Textual Data

STAN51 Machine Learning from a Regression Perspective

STAN52 Advanced Machine Learning

STAN53 High-dimensional Data Analysis

STAN40 First Year Master Thesis

STAM11 Probability Theory

STAM12 Statistical Theory

STAP40 Second Year Master Thesis


STAE02 Bayesian Methods

STAE03 Business Analytics

STAE04 Visualisering av data


Övriga kurser