lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG21 Statistisk teori

7,5 hp

Kursen ger en repetition och komplettering av matematikkunskaper. Sannolikhetsläran från A-nivån befästs och fördjupas. Skattningsteori repeteras och nya begrepp införs. Ett centralt mål för kursen är övning av räknefärdigheter och befästande av grundläggande statistiska begrepp.

Kursen ges normalt på halvfart.

Kursplan med litteraturlista

Kontakt

Peter Gustafsson
Universitetsadjunkt, huvudskyddsombud

peter.gustafsson@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 04 55

Peter Gustafsson