lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG26, Statistisk programmering

7,5 hp

Kursen ger en introduktion till imperativ och objekt-orienterad programmering i allmänhet och till programmering inriktad på att lösa statistiska problem i synnerhet. På kursen behandlas olika datatyper, import, modifiering och export av data, programflödesstyrning såsom loopar och villkorssatser, strukturer såsom funktioner, metoder och klasser, implementering av algoritmer, god programmeringspraxis, slumptalsgenerering, simulering och Monte Carlo-metoder introduktion till återsamplingsmetoder (t.ex. bootstrap), introduktion till stokastisk optimering, samt implementering av beräkningsintensiva metoder.

 

 

Kursplan

Litteraturlista

Kontakt

Farrukh Javed
Universitetslektor

farrukh.javed@stat.lu.se
Rum: EC1: 356

Farrukh Javed