lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG32 Programmering för statistiker

7,5 hp

Kursplan

Kursen ger en introduktion programmering i allmänhet och till programmering inriktad på att lösa statistiska problem i synnerhet. På kursen behandlas

  • olika datatyper,
  • import, modifiering och export av data,
  • programflödesstyrning såsom loopar och villkorssatser,
  • strukturer såsom funktioner, metoder och klasser,
  • implementering av algoritmer,
  • god programmeringspraxis,
  • fördelningsobjekt för standardfördelningar (t.ex. täthetsfunktioner), samt
  • slumptalsgenerering, simulering och Monte Carlo-metoder.

 

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier