lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tentamensschema

 

Tentamensschema VT18 version 2018-02-19

 

Regler för saltentamina

 

OBS! Ingen skrivningsanmälan till tentamina i statistik. Alla är lika välkomna. Enda undantaget är augustiskrivningarna på nivån 31- hp, se informationen bland augustitentorna.

Inga skrivningsresultat anslås på anslagstavlan. Du hittar ditt resultat direkt i Ladok. Logga in via Studentportalen.

Skrivningsgenomgång

Datum, klockslag och lokal för skrivningsgenomgångarna meddelas i fortsättningen via Live@Lund.

Första möjligheten att hämta ut din skrivning är vid skrivningsgenomgången. Vill du diskutera rättningen med examinator ska detta ske vid genomgången. Den som missat skrivningsgenomgången kan framföra skriftliga synpunkter men det bör vara inom tre veckor från det att resultatet anslagits i Ladok.

Efter genomgången förvaras skrivningarna på skrivningsexpeditionen där du kan hämta ut dem måndagar och torsdagar kl 12.00-13.00.

Har du kvar någon tenta enligt en gammal kursplan?

Kontakta vår studievägledare Pierre Carbonnier för hjälp med hur du ska kunna avsluta dina statistikstudier.