lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tentamensschema

 

Tentamensschema HT21 version 2021-10-11

Tentamensschema VT22 version 2021-12-17

 

Regler för salstentamina

 

OBS! Ingen skrivningsanmälan till tentamina i statistik. Alla är lika välkomna. Enda undantaget är augustiskrivningarna på nivån 31- hp, se informationen bland augustitentorna.

 

Inga skrivningsresultat anslås på anslagstavlan. Du hittar ditt resultat direkt i Ladok. Logga in via Studentportalen.

Skrivningsgenomgång

Datum, klockslag och lokal för skrivningsgenomgångarna meddelas i fortsättningen via Canvas.

Första möjligheten att hämta ut din skrivning är vid skrivningsgenomgången. Vill du diskutera rättningen med examinator ska detta ske vid genomgången. Den som missat skrivningsgenomgången kan framföra skriftliga synpunkter, men det bör göras snarast efter det att resultatet anslagits i Ladok.

Efter genomgången förvaras skrivningarna på institutionens skrivningsexpedition, där du kan hämta ut dem måndagar - fredagar kl 11.00-12:30 under terminstid.

HT 20 - tills vidare - Coronaviruset/Covid 19

Med hänsyn till gällande regler/rekommendationer avseende risk för smittspridning, sker, under HT20 och tills vidare, ingen skrivningsgenomgång i sal. Respektive kursansvarig lämnar information om ev skrivningsgenomgång via Canvas.

 

Har du kvar någon tenta enligt en gammal kursplan?

Kontakta vår studievägledare Pierre Carbonnier för hjälp med hur du ska kunna avsluta dina statistikstudier.