lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Statistiska institutioner

Borlänge & Gävle

Göteborg

Karlstad

Statistik, institutionen för informationsteknologi

Linköping

Avdelningen för statistik, institutionen för datavetenskap
Matematisk statistik, matematiska institutionen

Luleå

Lund

Mittuniversitetet - Sundsvall och Östersund

Mälardalens högskola

Stockholm

Ekonomisk statistik, Handelshögskolan
Statistiska institutionen, Stockholms universitet
Matematisk statistik, KTH
Matematisk statistik, Stockholms universitet

Umeå

Uppsala

Statistiska institutionen
Avd för matematisk statistik, Matematiska institutionen
Institutionen för energi och teknik, Sveriges Lantbruksuniversitet

Växjö

Statistik, Ekonomihögskolan

Örebro

Statistik, Handelshögskolan