lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ny som student

VÅRTERMINEN 2021

 

 

Informationsbrev kommer att sändas ut i början av januari.

 

Obligatorisk webbregistrering

- För kurser som ges period 1: registreringsperiod 7 - 14 januari

- För kurser som ges period 2: registreringsperiod 16 - 22 mars

Vi använder LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv skall registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Notera att det är skilda registreringsperioder beroende på om en kurs ges under period 1 eller under period 2 av terminen.

Information om webbregistrering (pdf-fil)

 

Introduktionsmöten för kurser under Statistiska institutionen är inte obligatoriska. Om du väljer att inte närvara på dessa möten, förväntas du på egen hand inhämta den information som meddelas.

Introduktionsmöten VT21 - se information i välkomstbrev/mail

 

Informationsbroschyr VT21

 

Schema VT21